Quạt thông gió tròn 40

Quạt thông gió tròn 40

Liên hệ

Thông s sn phm:

Đường kính cánh quạt : 400 mm

Điện áp : 220 V

Tn s : 50 Hz

Công sut : 300 W

Lượng gió : 4500 m3/h

Tc độ : 1400 rpm

Bo hành : 12 tháng

Xut xứ : Việt Nam

0984828073