Thông số kỹ thuật: Model: SLW750 Kiểu: Treo Công suất(W): 290 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min):...
Model: SLW600 Kiểu: Quạt treo tường Công suất(W): 205 Sải cánh (mm): 600 Lượng gió (m3/min): 195 Cấp...
Thông số kỹ thuật: Model: SLW750 Kiểu: Treo Công suất(W): 290 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min):...
Thông số kỹ thuật: Model: SLW650 Kiểu: Quạt treo tường Công suất(W): 225 Sải cánh (mm): 650 Lượng...

0984828073