Công suất: 0,55kwvòng quay: 450Lượng gió: 27000Kích thước: 1060*1060*590
-Dùng để hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài và đưa không khí thiên nhiên vào nhà xưởng,...
Dùng để hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài và đưa không khí thiên nhiên vào nhà xưởng,...

0984828073