Vai trò của quạt thông gió trong chăn nuôi

Nguyên lý thông gió

 

Trong thời tiết lạnh, lượng khí lưu thông cần thiết dựa vào lượng hơi nước chứa trong không khí đi vào và đi ra khỏi chuồng. Hệ thống thông gió nhằm loại bỏ lượng hơi nước và duy trì độ ẩm 50 -70%. Độ ẩm cao sẽ làm ngưng tụ hơi nước đễ dẫn đến vi sinh vật phát triển nhất là bệnh đường hô hấp, khi ẩm độ dưới 50% không khí khô và bụi nên có thể tăng vấn đề về hô hấp.

 

Khi thời tiết lạnh không khí đi từ ngoài vào chứa rất ít hơi nước và khi đi vào trong ấm hơn, nhiệt độ sẽ tăng lên làm tăng khả năng giữ hơi ẩm. Không khí ấm này hấp thụ hơi nước trước khi bị loaị thải ra ngoài bởi hệ thống thông gió

 

Hệ thống thông gió có thể phân loại theo hướng chuyển động của gió và động lực tạo ra thông gió

 

  • Theo hướng chuyển động của gió

 

Thông gió kiểu thổi : Thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp.Ưu điểm là có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Nhược điểm của phương pháp này là áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.

 

Thông gió kiểu hút : Hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp. Ưu điểm là có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió vìvậy không yêu cầu quá lớn nhưng hiệu quả cao. Nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặt khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

 

Thông gió kết hợp : Kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả. Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi  gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của  hai phương pháp nêu trên, nhưng loại trừ các nhược điểm của hai kiểu cấp gió đó. Nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.

v


0984828073